Polish Folklore Ensemble

Text Box:

Sydney

Repertoire

Copyright © 2016 Podhale. All rights reserved.

Hej, górol jo se górol,
           hej, spod samiuśkich Tater.
Hej, descyk mnie wykąpoł,
           hej, wykołysoł wiater.

Dances from Spisz - 3d June 2012Dances from Silesia - End of Year Concert 27th November 2011Dances from Bilgoraj - End of Year Concert 27th November 2011Dances from Bilgoraj - End of Year Concert 27th November 2011

Senior Group Dances

Tańce Krośnieńskie

Dances from Krosno

Tańce Rzeszowskie

Dances from Rzeszów

Tańce Cieszyńskie

Dances from Cieszyn

Tańce Krakowiaków Wschodnich

Dances from Eastern Cracow

Tańce Skalnego Podhala

Dances from Skalne Podhale

Tańce Górali Żywieckich

Dances from the Żywiec Highlands

Tańce Kurpiowskie

Dances from Kurpie

Tańce Lasowiackie

Dances of the Lasowiaks

Tańce Spiskie

Dances from Spisz

Tańce Biłgorajskie

Dances from Biłgoraj

Tańce Gorlickie

Dances from Gorlice

Tańce Łowickie

Dances from Łowicz

Polonez-Mazur

Polonaise and Mazurka

Polonez-Mazur Duet

Polonaise and Mazurka Duet

Krakowiak

Dance from Cracow

Kujawiak-Oberek

Kujawiak and Oberek

“Hej Sokoły”

Dance inspired by song “Hej Sokoły”

“Drugi Walc”

“Second Waltz”

“Annen Polka”

“Anna’s Polka”

 

 

Middle Group Dances

Tańce Kaszubskie

Dances from the region of Kaszuby

Tańce Beskidu Śląskiego

Dances from the Silesian Beskids

Tańce Warmii i Mazur

Dances from Warmia and Mazury

Tańce Mieszczan Żywieckich

Dances of the Żywiec Town People

Tańce Przeworskie

Dances from Przeworsk

Taniec “Wesołe Góraleczki”

Dance “Happy mountain girls”

Poleczka Warszawska

Polka from Warsaw

Krakowiak

Dance from Cracow

 

 

Junior Group Dances

Krakowiaczek

Dance from Cracow

Krakowiaczek z Lajkonikiem

Dance from Cracow with the Lajkonik

Tańce Góralskie “Hej Bystra Woda”

Mountaineers dance “Hey rapid waters”

Tańce Śląskie

Dances from Silesia

Tańce Kaszubskie

Dances from the region of Kaszuby

Tańce Opoczyńskie

Dances from Opoczno

Tańce Górali Żywieckich

Dances from the Żywiec Highlands

Tańce Górali Szczawnickich

Dances from the Szczawnica Highlands

Tańce i Zabawy Kurpiowskie

Dances from Kurpie

Poleczka Lubelska

Polka from Lublin

Poleczka Warszawska

Polka from Warsaw

Pingwin

Penguin dance

 

 

Cultural and Traditional Presentations

Góralskie Wesele

Traditional Mountaineers Wedding

Dożynki

Traditions of the Polish Harvest

Bal Debiutantek

Traditional Debutante Ball